logo-icon

Beheer

Beheer

Financieel, Technisch Secretarieel en verzekeringen beheer

Ondanks onze veelzijdigheid draait het natuurlijk met name om de te verlenen beheersdiensten. Deze diensten bestaan bij ons met name uit:


Beheer secretarieel

 • verzorgen van in- en uitgaande correspondentie
 • archiveren van de verenigingsstukken
 • verlenen van inzage in de administratie
 • jaarlijks organiseren van de algemene ledenvergadering en daarbij zonder extra kosten aanwezig zijn
 • opstellen en verzenden van de vergaderoproep inclusief agenda, volmachtformulier en presentielijst

 

Beheer financieel

 • jaarlijks opstellen van een conceptbegroting
 • incasseren en administreren van de maandelijkse bijdragen
 • controleren, administreren en betalen van facturen
 • jaarlijks samenstellen van de balans en de exploitatierekening
 • toelichten van de jaarstukken aan het bestuur en/of de kascontrolecommissie
 • reserveren van het exploitatieresultaat
 • jaarlijks berekenen van het aandeel in de reservefondsen voor de inkomstenbelasting
 • jaarlijks berekenen stookkosten per bewoner (indien van toepassing)
 • informeren van het bestuur over optredende betalingsachterstanden inclusief het (doen) nemen van (rechts) maatregelen tegen leden met een betalingsachterstand.

 

Beheer verzekeringen

 • blijvend controleren of de verzekerde waarde van uw complex overeenstemt met de herbouwwaarde
 • adviseren in de keuze van verzekeringen en het beheer daarvan
 • het behandelen en indienen van verzoeken in het kader van schadeclaims

 

Beheer technisch beheer

 • doorzenden van via de website gemelde reparatieverzoeken aan een lid van de technische commissie of een daarvoor aangewezen bestuurslid.
 • controleren dat de gemeenschappelijke installaties en voorzieningen periodiek worden onderhouden