MJOP voorbeeld

Als u behoefte heeft aan een gedegen meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) kunnen onze bouwkundigen u voorzien van de juiste informatie. In overleg met de VvE stemmen we de wensen af en inspecteren het gebouw volgens de genormaliseerde NEN 2767. We zorgen ervoor dat u een MJOP ontvangt waarbij op de juiste momenten geïnvesteerd wordt in het gebouw. Op deze wijze bent u in staat om voldoende geld te reserveren om tijdig de juiste onderhoudsmaatregelen te treffen. U zorgt ervoor dat de ledenbijdrage niet te hoog is, maar zeker ook niet te laag.

We stemmen de inhoud van de rapportage af, zodat u de mogelijkheid heeft om veranderingen aan te brengen. Er ontstaat hierdoor een maatwerk MJOP. We kunnen daarbij energetische maatregelen in het plan opnemen of esthetische voorkeuren van de VvE verwerken in het plan. Door u actief te betrekken bij de totstandkoming van het plan, ontstaat er draagvlak binnen de Vereniging van Eigenaars en bent u in staat om de ledenbijdrage af te stemmen op de voorkeuren. 

Een voorbeeld van hoe een MJOP er uit zou kunnen zien treft u hier aan.