Verplicht reservefonds voor alle VvE’s.

De wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen om zodoende voor groot onderhoud te sparen. De hoogte van deze jaarlijkse reservering is in de wet vastgelegd en bedraagt:

 

A - ten minste het bedrag dat door de vergadering van eigenaars is vastgesteld ter uitvoering van een MJOP

Of

B - ten minste 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw.

Of

C – De ALV besluit geen geld in een reservefonds te storten. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Minimaal 80% van de eigenaren moet akkoord zijn om geen reservefonds te hebben. De individuele eigenaren moeten de kosten direct kunnen betalen wanneer onderhoud nodig is.

En

Een bank heeft een bankgarantie afgegeven aan de VvE voor de onderhoudskosten. Als een individuele eigenaar de onderhoudskosten niet kan betalen dan betaald de bank deze kosten. Deze kosten moet de eigenaar dan later uiteraard terug betalen.. 

 

Wordt op dit moment nog niet jaarlijks gereserveerd, dan is het aan te raden om op de aankomende jaarvergadering voor te leggen op welke wijze alsnog aan deze wettelijke verplichting zal worden voldaan. Valt de keuze op jaarlijks reserveren op basis van een MJOP, dan zal dit MJOP ook daadwerkelijk opgesteld moeten worden. Voor beide keuzes geldt dat de begroting hierop zal moeten worden ingericht.

Om(interne aansprakelijkheid te voorkomen doet een bestuur van een VvE dat op dit moment nog niet voldoet aan haar minimale jaarlijkse reservering, er dus verstandig aan om dit in de ALV aan de orde te stellen.