Update Corona en de VvE per 10-04-2021

Voor de meeste VvE’s worden de ALV’s  belegd in de eerste zes maanden van het kalenderjaar. Deze vergaderingen zijn te doen gebruikelijk op locatie en in de avonduren. Door de maatregelen met betrekking tot Covid -19 is dit vooralsnog niet mogelijk. 

Om eventueel toch te kunnen vergaderen maken wij het - voor de VvE’s die dat wensen – mogelijk om digitaal te vergaderen. 

Verder hebben wij de volgende maatregelen moeten  nemen:

Wij zullengeen medewerker afvaardigen naar fysieke (leden en of bestuur) vergaderingen – dit tot nader bericht.

Wij adviseren besturen geen fysieke ledenvergaderingen te organiseren tot juli 2021, daar de verwachting is dat het bijeenkomen met grotere groepen voorlopig niet mogelijk zal zijn

Ter voorkoming van planningsproblemen na de zomerperiode, als hopelijk fysieke vergaderen weer kan, reserveren wij de periode vanaf september 2021 met voorrang voor grotere VvE’s / groepen, omdat digitaal vergaderen met grotere groepen lastiger is dan met kleinere groepen. Voor VvE’s tot 15 appartementen / eigenaren zullen wij daarom aandringen op digitaal vergaderen voor 1 juli 2021.