Woonoverlast

Woonoverlast is ontzettend vervelend. Er niets aan doen is geen optie, de woonoverlast wordt dan vaak erger. 

Er zijn verschillende vormen van woonoverlast:

  • Burenruzie, asociaal gedrag, agressie
  • Geweld, intimidatie, strafbare feiten
  • Drugsgebruik en alcoholgebruik
  • Geluidsoverlast
  • Pesterijen
  • Prostitutie
  • Stank
  • Vervuiling en verwaarlozing
  • Problemen rond de woning (kelderbox, portiektrap en galerij)

Wat kunt u doen om woonoverlast op te lossen?

Probeer met uw buren over de overlast te praten.  Immers, als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen. Spreek uw buren op een rustig moment vriendelijk aan op hun gedrag. Vertel dat u overlast van hen ervaart en wat de overlast precies is. Wacht hier niet te lang mee. Probeer ruzie te voorkomen. Dat maakt de situatie alleen maar vervelender en de overlast wordt daarmee niet verholpen.

Misschien kunt u meer buren bij het gesprek betrekken? Want waarschijnlijk bent u niet de enige die overlast ervaart.

Komt u er samen niet uit en woont u in Rotterdam?

Helpt een gesprek met uw buren niet? Of durft u het gesprek niet alleen aan? Dan kunt u de overlast bespreken bij de Advieslijn Woonoverlast Rotterdam. U krijgt dan advies over wat u kunt doen. Advieslijn Woonoverlast Rotterdam: 088 - 377 76 66, elke werkdag van 13.00-17.00 uur.